סמל היוהל"ם
"הסמל משלב שתי דמויות על מגדריות ומכאן שלא ניתן לדעת מה המין או הזהות של הדמויות.
הצבעים שנבחרו הינם כסף וזהב, צבעים לא מגדריים..."(מתוך ההסבר על סמל היוהל"ם)
פערי שכר נשים וגברים

מידה | הנתונים מראים: שילוב לוחמות ביחידות עילית אמריקניות נכשל
טל בראון

מחקרים מצביעים על אחוזי נשירה ושיעורי כישלון גבוהים במבחני מאמץ ביחס לגברים,
מאז החל צבא ארה"ב בשילוב נשים בכל מסגרות החי"ר ב-2015
21/07/2020

גיוס קרבי לנשים | גלית דיסטל

16/07/2018

אג'נדה צבאית(?) כיצד תפיסת המגדר מפוררת את צבא העם
הרב יגאל לוינשטיין

פמיניזם, מגדר וצבא אל מול ערכי היהדות. סדרת מאמרים ע"פ שיעורים מאת הרב יגאל לוינשטיין

פרטים נוספים ניתן למצוא בפורום לחוסן צה"ל ותורת לחימה