הורה 1 והורה 2

בתגובה לעצירת תרומות הדם הישיבתיות בציונות הדתית עד להשבת הניסוח לשם האב ושם האם אומרת נעמה זרביב מנכ"לית שוברות שוויון:

אנו מחזקים את הישיבות שהחליטו לעצור את תרומות הדם כנגד הנסיון לשבש את מושגי היסוד של המשפחה. זהו דבר הרסני כלפי כל משפחה בישראל בפרט והחברה הישראלית כולה. אנו בשוברות שוויון תומכות בהחלטה זו וקוראות לא להיכנע לגורמי קצה שרוצים לפגוע בערכי המשפחה היהודית ובשינוי הגדרות היסוד בצורה דורסנית וכפויה שכזו. משפחה בריאה כוללת אבא ואמא. לא הורה 1 והורה 2.

גם אנו נמנע מתרומות דם עד שהמונחים בטפסים הללו יחזרו כקדמותם ויכללו את המילים אבא ואמא כמו שצריך