דחיית המשך שילוב נשים לשריון וחי"ר

בעקבות ההחלטה לדחות את המשך שילוב הנשים לשריון וחי"ר מברכת יו"ר שוברות שוויון נעמה זרביב את ההחלטה ואומרת:

"נפל דבר בישראל, לצד המאבק העיקש של ארגוני הנשים הפרוגרסיביים, הוכח שוב כי ישנן מקומות שנשים אינן יכולות לשרת. גם בצבא מבינים כי תפקידו לנצח בקרב ולא בקרב התודעתי על ייעודן ומיקומן של נשים. זכויות ושוויון כן, אבל בשום פנים ואופן לא על חשבון המטרה העיקרית של הצבא וזה לנצח בקרב"